Předplatné

www.sfingakrizovka.cz / Předplatné

Předplatné luštitelského čtrnáctideníku «Sfinga křížovka» na půlrok (13 čísel) činí 304 Kč, na celý rok (26 čísel) 608 Kč. Půlročně vychází 10 běžných 16stránkových čísel po 19 Kč + 3 čísla rozšířená 32stránková po 38 Kč, ročně pak 20 běžných 16stránkových čísel po 19 Kč a 6 čísel rozšířených 32stránkových po 38 Kč.

Rovněž si můžete předplatit půlročník «Sfinga magazín», a to ročním předplatným 76  za 2 čísla (1 číslo à 38 Kč).

Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Digital - ICT, spol. s r.o., Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9.

Telefon pro příjem a změny objednávek:  call centrum (zákaznický servis) 234 092 851
                                                             v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.

(reklamace jsou na stejném telefonním čísle)

Objednávky můžete učinit ještě pomocí těchto komunikačních prostředků:

faxem:  541 616 160

e-mailem:  info@predplatne.cz

na internetu:  www.predplatne.cz

Doporučujeme vám telefonickou objednávku u společnosti Digital - ICT

na výše uvedeném čísle 234 092 851,

kde se vám operátor call centra bude plně věnovat.

Pokud dáte přednost objednat si předplatné luštitelského čtrnáctideníku

«Sfinga křížovka» naším prostřednictvím - klikněte zde 

(předplatné půlročníku «Sfinga magazín» tímto způsobem nelze),

počítejte s prodlevou, protože vaše on-line objednávka přijde nejdříve do redakce

objednávaného luštitelského čtrnáctideníku «Sfinga křížovka» a ta ji přepošle

ke zpracování distributorovi předplatného, tj. společnosti Digital - ICT.

 

Pokud objednáváte předplatné jako dárek, můžete si z webu našeho distributora

http://predplatne.cz/katalog/ostatni/sfinga-krizovka--19638.html 

pro luštitelský čtrnáctideník «Sfinga křížovka»

http://predplatne.cz/katalog/ostatni/sfinga-magazin--20096.html

pro půlročník «Sfinga magazín»

vytisknout «dárkový certifikát» s naším maskotem.

Objednávky do zahraničí zajišťuje rovněž společnost Digital - ICT, spol. s r. o. podle individuální kalkulace v závislosti na výši poštovného podle aktuálního ceníku České pošty a případného bankovního poplatku za převod, je-li předplatné hrazeno ze zahraniční banky.

 

Aktuálně

231101

11/2023

mag230101

Magazín 1/2023

Dolní navigace