Archiv

První číslo luštitelského čtrnáctideníku "Sfinga křížovka" vyšlo 8. ledna 2002 pod názvem "Křížovka Sfinga" s logem elegantní křížovkářské sfingy. Od čísla 5/02 časopis změnil název na "Sfinga křížovky", od čísla 7/02 pak na současný "Sfinga křížovka". Počínaje číslem 13/02 z loga časopisu odešla křížovkářská sfinga, kterou nahradila křížovkářská pyramida. Všechny tyto změny byly učiněny proto, aby náš luštitelský čtrnáctideník nebyl zaměňován s jinými křížovkářskými tituly.

© Sfinga AM, s.r.o.
Veškeré další veřejné šíření a používání materiálů z publikací vydaných společností Sfinga AM, s.r.o., a to i v podobě elektronické, se řídí autorským zákonem a je možné jen s výslovným souhlasem vydavatele.
 

Celkem položek: 22
položky: [1-15] [16-22]
Celkem položek: 22
položky: [1-15] [16-22]

Aktuálně

231101

11/2023

mag230101

Magazín 1/2023

Dolní navigace